Komornik Sadowy

przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk- Południe w Gdańsku
Marek Trocki